Gedicht van de week

Rob Van de Zande

By 14 oktober 2013 No Comments

Rob Van de Zande geeft met de liefdesgedichten aan dat zijn credo nog steeds de onophoudelijke verbintenis draagt tussen hart en geest. Met het aroma van vergane tijden probeert hij het evenwicht te vinden tussen de klassieke liefde langs mens en natuur: websporen.wordpress.com


Nirwana van het lied

Uw naam vindt thans slaap
Op ‘t laken van klamme steen
Dekt hier de moede knaap
Het heilkruid om zich heen.
Hoe moe zult ge niet zijn,
Hoe log het hart verziekt -
Heeft de zeis der ijdele tij’en
Uw levensloof kaal gewiekt.
Doch thans zult ge vinden:
Het nirwana van ‘t eeuwge lied,
In het geruis der hoge winden
Waar gij naar ons nederziet.
En door vree zult ge leven,
Hoe klam het laken ook is
Zal warmte uw naam omgeven,
In ‘t diepst der heugenis.

- Rob Van de Zande