Zijn wij niet allen vuil? Zo vlak voor kerst en binnenkort in de fraaie bloemlezing 2013.


Kan ik vuil zijn?

Stof op de geest van God
ik heb ethiek betracht
mijn nagels gebroken

Wat schift in zijn handen?
Gruis wordt mijn naam
het geloof onwaardig

Ellen Vedder