Steun onze missie om poëzie op een laagdrempelige manier aan de man te blijven brengen!

Sinds 2012 biedt Sla|Avier bekend en onbekend talent een podium. De stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers en organiseert behalve poëziemiddagen, ook interviews en weekgedichten die gepubliceerd worden op de site van de stichting. Helaas lopen de reserves op zijn eind.

Om onze missie te kunnen blijven voortzetten en nieuwe gratis initiatieven te blijven ontwikkelen, doen wij nu een dringend beroep op u. Op dit moment maakt elke bijdrage het voortbestaan van de stichting mogelijk. Behalve onze eeuwige dank zullen we uw naam toevoegen aan de lijst met donateurs, die op onze site gerealiseerd zal worden. Uiteraard kunt u ook anoniem blijven, indien dit uw voorkeur heeft.

Dankzij uw donatie kunnen wij:
– Elke week een weekgedicht plaatsen op de site
– Een podium bieden aan gevestigd en onbekend talent
– Poëziemiddagen en avonden organiseren die gratis toegankelijk zijn voor publiek
– Interviews met gevestigd en onbekend talent publiceren op onze site
– Nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen

Help ons onze missie voort te zetten!
Uw bescheiden bijdrage, kunt u hier doneren:

Uiteraard kunt u uw bijdrage ook naar ons overmaken:
NL86 INGB 0005 0288 92 t.n.v. Stichting SLAAVIER

Moedig voorwaarts!

Met toegenegen groet,

Namens de gehele redactie

P.s: Behalve donaties zijn tips uiteraard van harte welkom.